Naši lektori

Naši lektori

 


Ing. Juraj Borgula

Dlhoročný hlavný vyjednávač Vyššej kolektívnej zmluvy za strojársky priemysel a viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Zúčastnil sa ako zástupca zamestnávateľov (od r. 2000) prípravy doterajších noviel Zákonníka práce a zákona o kolektívnom vyjednávaní.

   

Ing. Anna Gáalová

Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore štátnej vodnej správy Ministerstva životného prostredia SR. Je vo viacerých pracovných skupinách pre hraničné vody. Má dlhoročnú prax vo vodárenskej spoločnosti a na prvom stupni štátnej vodnej správy.

   

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, pracoval na začiatku svojej kariéry ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov Košice a neskôr ako riaditeľ odboru odpadové hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vypracovanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

   

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline, predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, absolvent špecializovaného školenia VOSA (kontrolný orgán vo Veľkej Británii) k Nariadeniu 561/2006, zástupca Združenia dopravcov SR ČESMAD Slovakia v sociálnej komisii IRU (medzinárodná únia cestnej dopravy), dlhoročný lektor kurzov pre vodičov a dispečerov.

   

Mária  Hajduová

vedúca  Archívu mesta Košice                                             

   

JUDr. Alena Huťanová

Po tom, ako absolvovala právo na univerzite, získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky, poradcu riaditeľa, neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia vo verejnej správe SR, vo viacerých bankách i obchodných spoločnostiach. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.                                             

   

JUDr. Marcela Macová

Je autorkou desiatok článkov na tému ochrana osobných údajov v zdravotníctve, v školstve, v personálnej a mzdovej agende, na pracovisku, monitorovanie kamerovým systémom, cezhraničný tok osobných údajov, whistleblowing a ďalšie. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

   

RNDr. Jozef Mihál

Expert na pracovné, sociálne a daňové právo. V súčasnosti je poslancom NR SR od roku 2012. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR.

   

PhDr. Anna Miklošová

Lektorka pôsobí v oblasti ochrany osobných údajov od roku 1999, kedy pracovala ako vedúca oddelenia registrácie informačných systémov osobných údajov. Od roku 2002 do konca roku 2013 pracovala na Úrade na ochranu osobných údajov SR ako inšpektorka. V súčasnosti pracuje v súkromnej spoločnosti zaoberajúcej sa poradenstvom v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj vypracovaním bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov pre prevádzkovateľov. Je autorkou radu článkov v uvedenej oblasti zameraných na ochranu osobných údajov v personalistike, v agendách miest a obcí, v školách, v zdravotníckych zariadeniach, pri správe bytov a nebytových priestorov a ďalších.

   

RNDr. Jana Motyčková

Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie. V súčasnosti pracuje ako programátor – analytik mzdového softvéru. Je spoluautorkou tlačiva pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a na požiadanie legislatívneho odboru Ministerstva zdravotníctva SR pripomienkuje novelu zákona o zdravotnom poistení.

   

Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov. Venuje sa lektorskej činnosti. Vďaka svojim bohatým praktickým skúsenostiam patrí medzi vyhľadávaných lektorov.

   

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe.

   

Ing. Martin Ťažký

Odborník s dlhoročnou praxou v oblasti DPH. Zamestnanec finančnej správy SR. Obľúbený pre jednoduchý a zrozumiteľný výklad podporený mnohými príkladmi z praxe.

   

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Venuje sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Na Univerzite Komenského vyučuje účtovníctvo a daňovníctvo, píše odborné články do odborných časopisov, venuje sa lektorovaniu v oblasti daní.

   

Ing. Tibor Vojtko

V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. Pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej prípravy colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v komerčnej sfére. Má VŠ vzdelanie ekonomického smeru. V súčasnom období vystupuje ako colný poradca v súkromnej spoločnosti.

   

Mgr. Mária Mrižová, PhD.

Riaditeľka odboru registratúr a správy dokumentov, Ministerstvo vnútra SR.

   

Ing. Zuzana Kocunová

Riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR.

   

 

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár GDPR A ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI zostáva Registrácia

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

Pripravované semináre

13.12.2019
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020 /PREŠOV/

16.12.2019
GDPR A ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI /KOŠICE/
 

-- 2020 --


15.01.2020
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020 /KOŠICE/

16.01.2020
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020 /PREŠOV/

16.01.2020
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2019 A ZMENY V ÚČTOVNÍCTVE OD 1. 1. 2020 /KOŠICE/

28.01.2020
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020 /KOŠICE/

17.02.2020
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2019 A ZMENY OD 1. 1. 2020 /KOŠICE/

02.03.2020
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2019 (PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE) /KOŠICE/

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov