PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1. 1. 2020 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI /PREŠOV, 04.11.2019/

PRIHLÁŠKA

Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre vyhotovenie faktúry. V prihláške uveďte Vašu osobnú a platnú e-mailovu adresu, ktorá bude použitá systémom pre potvrdenie prihlášky a ďalšiu komunikáciu s Vami.

Neplatná mailova adresa