POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA V OBLASTI „BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI“

Dátum konania:
26. apríl 2018

Miesto konania:
Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Čas konania:
9:00 hod. - 15:00 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:
Ing. Slavomír Marchevka
špecialista v odbore BOZP

Cieľ seminára:
Oboznámiť účastníkov so základnými povinnosťami zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré ukladá zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP a súvisiace predpisy. Zmeny v zákone o BOZP, v zákone o inšpekcii práce v roku 2015. Seminár je určený bezpečnostných technikov, zamestnávateľov a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi.

Obsah seminára:

1.    Právny rámec v oblasti BOZP (zákony, nariadenia vlády, vyhlášky a pod.)
2.    Všeobecné povinnosti zamestnávateľa (tvorba dokumentácie BOZP)
•    Posúdenie rizík
•    Bezpečné pracovné postupy
•    Vnútorné predpisy zamestnávateľa
•    Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle Nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. o poskytovaní OOPP
 
3.    Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
•    Vstupné školenia
•    Opakované školenia
•    Zakázané činnosti ženám a mladistvým

4.    Kontrolná činnosť
•    Kontrola bezpečnosti technických zariadení, vyhláška č. 508/2009 Z. z.
•    Kontrola na požitie alkoholu
•    Kontrola na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
•    Vedenie záznamov z kontrolnej činnosti

5.    Pracovné úrazy (postup pri vzniku pracovných úrazov)
•    Definícia, ťažká ujma na zdraví, príčiny a zdroje pracovných úrazov,
•    Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu
•    Registrácia pracovného úrazu
•    Uchovávanie záznamov o úraze

6.    Preventívne a ochranné služby
•    Bezpečnostnotechnická služba
•    Bezpečnostný technik
•    Autorizovaný bezpečnostný technik

7.    Iné
•    Označovanie pracovísk a zariadení
•    Zástupca zamestnancov pre BOZP

8.    Diskusia

Účastnícky poplatok:
66,- Eur
s DPH (55,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 180426
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a zároveň sa nezúčastnite tejto akcie ( stále je ale možné poslať náhradníka ).

Registrácia:
Registrovať sa môžete elektronicky priamo na našich stránkach alebo si môžete stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

Ukončenie registrácie:
24. apríl 2018


Informácie:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár IMPLEMENTÁCIA GDPR "DOSŤ BOLO TEÓRIE V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV" zostáva 4 dní Registrácia

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

Pripravované semináre

25.04.2018
Implementácia GDPR - "Dosť bolo teórie v ochrane osobných údajov"

26.04.2018
Povinnosti zamestnávateľa v oblasti „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“

02.05.2018
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.05.2018
Verejné obstarávanie - bez využitia ESIF / európske štrukturálne a investičné fondy/ - prakticky

23.05.2018
Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018, zrážky zo mzdy a exekučné zrážky

31.05.2018
Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami v praktických príkladoch + vyplňovanie kontrolného výkazu CK

27.06.2018
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
 

 

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.