Aktuálne semináre

Vážení zákazníci.

Dovoľujeme si vás informovať, že pre bezpečnosť a ochranu vášho zdravia, sme sa v tomto ťažkom období rozhodli nahradiť školenia formou online seminárov , ktoré môžete sledovať priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia vášho domova. Počas celého online seminára budete mať prostredníctvom chatu možnosť,  klásť lektorke/lektorovi otázky, na ktoré vám následne odpovedá.
Pri účasti na online seminári obdržite aj celkový videozáznam zo školenia.

Ako prebieha ONLINE seminár ?

>>> KLIKNITE SEM <<<

ZÁKONNÍK PRÁCE 2020 /KOŠICE/

Dátum konania:
28.-30. apríl 2020

Miesto konania:
Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Čas konania:
9:00 hod. - 15:00 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:
JUDr. Zdeňka Dvoranová
Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní. V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky. Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

Program seminára:
 

1. DEŇ – 28. Apríl 2020

 
Novely Zákonníka práce pre rok 2020
- všetko o novelách Zákonníka práce účinnej od 1. januára 2020
 
Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru
- všeobecné ustanovenia ZP, základné zásady ZP
- druhy pracovných pomerov, 
- pracovná zmluva a jej náležitosti, nedostatky v pracovných zmluvách
- domácka práca a telepráca,
- preradenie na inú prácu, zmena pracovnej zmluvy
- skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca   
- a zamestnávateľa, neplatné skončenie pracovného pomeru
 
Pracovná  disciplína, neuspokojivé plnenie pracovných úloh
- základné povinnosti zamestnancov, vedúcich zamestnancov
- pracovný poriadok, zákaz konkurencie, výkon inej zárobkovej činnosti
- závažné, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny
- dôsledky porušenia pracovnej disciplíny, neuspokojivého plnenie pracovných úloh
 
Konzultácie
 

2. DEŇ – 29. Apríl 2020


Evidencia pracovného času
- pracovný čas a doba odpočinku, pružný pracovný čas
- rozvrhovanie pracovného času, rovnomerné a nerovnomerné,
- prestávky v práci, pracovná cesta
- nadčas, pracovná pohotovosť, nočná práca
 
Mzda a mzdové podmienky
- mzda, minimálna mzda, mzdové zvýhodnenia
- mzdové podmienky, minimálne mzdové nároky
- zásada rovnakého zaobchádzania, diskriminácia v odmeňovaní
 
Konzultácie
 

3. DEŇ – 30. Apríl 2020

 
Dovolenka, Prekážky na strane zamestnanca a zamestnávateľa
- druhy dovolenky, výmera, čerpanie dovolenky, hromadné čerpanie dovolenky
- spoločné ustanovenia o dovolenke
- druhy prekážok v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľa, spoločné ustanovenia o prekážkach v práci
 
Náhrada škody
- všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, za schodok, za stratu zverených predmetov
- rozsah a spôsob náhrady škody
- zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, pracovné úrazy a choroba z povolania
 
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
- druhy dohôd, podmienky uzatvorenia
- forma a obsah dohôd
 
Konzultácie

Účastnícky poplatok
84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH) – 1 deň
168,- Eur s DPH (140,- Eur bez DPH) – 2 dni
252,- Eur s DPH (210,- Eur bez DPH) – 3 dni
 

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 200428
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a zároveň sa nezúčastnite tejto akcie ( stále je ale možné poslať náhradníka ).

Registrácia:
Na seminár sa môžete registrovať elektronicky alebo si môžete stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

Ukončenie registrácie:
20. apríl 2020


Informácie:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár CESTOVNÉ NÁHRADY PRE ROK 2020 zostáva 4 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

15.04.2020
CESTOVNÉ NÁHRADY PRE ROK 2020

16.04.2020
PROBLÉMY ZAMESTNÁVATEĽA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM + PRIJATÉ OPATRENIA V PRACOVNOPRÁVNEJ A V MZDOVEJ OBLASTI (DÁVKY NEMOCENSKÉHO POISTENIA)

17.04.2020
APLIKÁCIA DAŇOVÉHO ZÁKONA A RIEŠENIA PROBLEMATICKÝCH VÝDAVKOV V ČASE KORONAKRÍZY

20.04.2020
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ, MZDOVEJ A ÚČTOVNEJ AGENDE + PRAVIDLÁ PRE PRÁCU Z DOMU

21.04.2020
ZVLÁDNIME KRÍZU VO FIRME EFEKTÍVNE A S PREHĽADOM (KROK ZA KROKOM K OBNOVENIU ZDRAVIA A RENTABILITY

22.04.2020
DAŇOVÉ, ÚČTOVNÉ A EKONOMICKÉ OPATRENIA SÚVISIACE S PANDÉMIOU COVID-19 (ČO BY STE MALI VEDIEŤ !)

24.042020
ZÁVEREČNÝ ÚČET V OBCI A VÝPOČET VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA BEZ SANKCIÍ (TIPY FINANČNÉHO KONTROLÓRA)

28.04.2020
PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI A ODPOČÍTANIE DPH V ROKU 2020

28.04.2020
VZNIK, ZMENA PRACOVNÉHO POMERU, PRACOVNÉ ZMLUVY, DOMÁCKA PRÁCA /KOŠICE/

15.05.2020
ZÁKLADY OBCHODNÉHO PRÁVA PRE NEPRÁVNIKOV /KOŠICE/

16.06.2020
GDPR – LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU 2020, AKTUÁLNE PROBLÉMY A PRIEBEH ÚRADNEJ KONTROLY V PRAXI /KOSICE/

20.10.2020
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ, MZDOVEJ A ÚČTOVNEJ AGENDE /PREŠOV/

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov