Aktuálne semináre


Vaše prihlášky na naše semináre sú iba rezervačné a sú úplne
 

 

NEZÁVÄZNÉ
 


Vyjadrujú iba Váš predbežný záujem.

DPH A DAŇ Z PRÍJMOV OD 1. 1.2020 A ICH APLIKÁCIA DO PRAXE S ING. VLADIMÍROM OZIMÝM /PREŠOV/

Dátum konania:
5. marec 2020

Miesto konania:
Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

Čas konania:
9:00 hod. - 15:00 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:
Ing. Vladimír Ozimý
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Kompletný prehľad o legislatívnych novinkách v zákone o DPH, tentoraz s účinnosťou od 1. 1. 2020, vám tradične začiatkom roka prinášame aj pod vedením Ing. Vladimíra Ozimého. Cieľom školenia je podrobne vás informovať o jednotlivých nariadeniach a pomôcť vám tieto ustanovenia uplatniť vo vlastnej aplikačnej praxi. V rámci programu sa dozviete, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť v prvých mesiacoch, aby ste sa hneď v úvode roka vyhli neželaným daňovým a účtovným prekvapeniam a nadobudnete aj ďalšie nevyhnutné poznatky, ktoré by ste pri podnikaní ako fyzická či právnická osoba mali poznať. Školenie je vedené obľúbeným daňovým poradcom, ktorý má pre vás aj v tomto roku pripravené množstvo praktických príkladov, vďaka čomu budete plne pripravení zvládnuť nové povinnosti v roku 2020. Školenie je zároveň spojené s otvorenou diskusiou, v rámci ktorej si môžete ozrejmiť všetky vaše nejasnosti týkajúce daňovej problematiky.

Obsah seminára:
1.    Daň z príjmov
•    Výdavky daňovo uznané po zaplatení a zahrnovanie do základu dane (účtovno-daňový dosah)
o    sprostredkovateľské odmeny
o    normy a certifikáty
o    zmluvné pokuty a penále
o    nájomné
o    štúdie
o    poradenské a právne služby
o    reklamné služby a daň z poistenia
o    sponzorské
•    Odpisovanie majetku
o    zavedenie novej odpisovej skupiny
o    odpisy nehmotného majetku
o    odpisy hmotného majetku s aspektmi daňového zákona (prenájom, prerušenie, predaj)
o    zaokrúhľovanie daňových odpisov
•    Dividendy od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska
o    čo sa považuje za dividendu a dosah na zdanenie
•    Predaj obchodného podielu  a daňový dosah
o    kedy sa dividenda zdaňuje a čo je možné uplatniť ako výdavok po novom
•    Predaj cenných papierov (účtovno-daňový aspekt)
o    predaj cenných papierov fyzickou osobou po 1. 1. 2020
o    predaj cenných papierov a podielov právnickou osobou po 1. 1. 2020
o    precenenie cenných papierov určených na obchodovanie
•    Preddavky na daň z príjmov
o    výpočet preddavkov na daň z príjmov PO (zaúčtovanie)
o    výpočet preddavkov na daň z príjmov FO (zaúčtovanie)
•    Opravná položka a odpis pohľadávky od 1. 1. 2020
o    daňový dosah tvorby opravnej položky od 1. 1. 2020 na pohľadávku
o    daňový dosah odpisu pohľadávky od 1. 1. 2020
•    Rezervy a zmeny od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska (účtovno-daňový aspekt)
•    Vyplácanie úrokového príjmu a licenčných poplatkov do zahraničia – zrážková daň medzi prepojenými osobami (účtovno-daňový aspekt)
•    Sadzby dane z príjmov pre FO a PO – čo je nutné sledovať pre účely zvýhodnenej sadzby dane z príjmov
•    Zmarená investícia z pohľadu daní po novom aj so zaúčtovaním
•    Výpožička v praxi – daňový dosah od 1. 1. 2020 so zmenami
•    Nepeňažný vklad pohľadávky FO do spoločnosti a daňový dosah od 1. 1. 202

2.    Daň z pridanej hodnoty
•    Preprava tovaru v rámci EÚ
o    zmeny v dokazovaní nároku na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do EÚ
o    zmeny v oblasti dodávania tovaru do konsignačného skladu a následného predaja
o    priradenie prepravy v rámci reťazového obchodu, ktorá je vykonaná prostrednou osobou
•    Zmeny v oblasti súhrnného výkazu aj na príkladoch
•    Oprava základu dane pri cestovných kanceláriách od 1. 1. 2020
•    Nehnuteľnosť z pohľadu DPH
o    zmena účelu pri investičnom majetku, ktorým je nehnuteľnosť
o    bezodplatné dodanie nehnuteľnosti a povinnosť vrátiť daň zo služieb viažucich sa k nehnuteľnosti
o    dodanie stavby, stavebného pozemku a registračná povinnosť
•    Zmena  využívania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a iný účel (napr. automobil)
o    povinnosť vyrovnať zmenu pomeru od 1. 1. 2020
o    predaj majetku a dosah na úpravu odpočítanej dane
•    Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorým je majetok do 1 700 eur
o    rozdiel medzi bezodplatným dodaním a krádežou
•    Povinnosť registrácie zahraničnou osobou a zrušenie registrácie v tuzemsku od 1. 1. 2020
•    Právo na odpočítanie dane v prípade refakturácie služieb ako ubytovanie, letenky a nerefakturácia takýchto plnení
o    základné princípy práva na odpočítanie dane
o    riziká uplatnenia odpočítania dane, ak je hradené plnenie za iného daňovníka

Účastnícky poplatok:
84,- Eur
s DPH (70,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 200305
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a zároveň sa nezúčastnite tejto akcie ( stále je ale možné poslať náhradníka ).

Registrácia:
Po zverejnení obsahu seminára sa budete môcť registrovať elektronicky priamo na našich stránkach alebo si budete môcť stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

Ukončenie registrácie:
3. marec 2020


Informácie:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár INCOTERMS 2020 - DODACIE PODMIENKY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE zostáva 0 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

26.02.2020
INCOTERMS 2020 - DODACIE PODMIENKY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE /KOŠICE/

02.03.2020
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2019 (PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE) /KOŠICE/

04.03.2020
DPH A DAŇ Z PRÍJMOV OD 1. 1.2020 A ICH APLIKÁCIA DO PRAXE S ING. VLADIMÍROM OZIMÝM /POPRAD/

05.03.2020
DPH A DAŇ Z PRÍJMOV OD 1. 1.2020 A ICH APLIKÁCIA DO PRAXE S ING. VLADIMÍROM OZIMÝM /PREŠOV/

06.03.2020
DPH A DAŇ Z PRÍJMOV OD 1. 1.2020 A ICH APLIKÁCIA DO PRAXE S ING. VLADIMÍROM OZIMÝM /KOŠICE/

18.03.2020
POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A VYKONÁVACÍCH PREDPISOV A POSLEDNÉ SCHVÁLENÉ ZMENY /KOŠICE/

01.04.2020
MODERNÁ  SPRÁVA  REGISTRATÚRY V PRAXI /KOŠICE/

16.04.2020
DOHODY KOMPLEXNE. ŠTATUTÁRI, POSLANCI A INÉ PRÁVNE VZŤAHY V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ  /KOŠICE/

29.04.2020
VZNIK, ZMENA PRACOVNÉHO POMERU, PRACOVNÉ ZMLUVY, DOMÁCKA PRÁCA /KOŠICE/

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov