Aktuálne semináre


Vaše prihlášky na naše semináre sú iba rezervačné a sú úplne
 

 

NEZÁVÄZNÉ
 


Vyjadrujú iba Váš predbežný záujem.

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2019 (PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE) /KOŠICE/

Dátum konania:
2. marec 2020

Miesto konania:
Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Čas konania:
9:00 hod. - 15:00 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:
Ing. Vladimír Ozimý
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Podávanie daňového priznania sa blíži a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť. Venovať sa okrem iného bude aj položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní vás na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky. Počas seminára získate celý rad praktických tipov, ako na bezproblémové uzatvorenie účtovného a daňového roka 2019.

Obsah seminára:
1.    Pravidlá ukončenia účtovného obdobia (zadefinovanie účtovného obdobia)
•    Uzávierkové účtovné operácie, a to najmä:
o    posúdenie tvorby opravných položiek k majetku a daňový dosah
o    posúdenie tvorby rezerv a daňový dosah
o    nevyfakturované dodávky a daňový dosah
o    kurzové rozdiely precenenia majetku a záväzkov a daňový dosah
o    časové rozlíšenie nákladov a výnosov
o    precenenie obchodných podielov a cenných papierov a vplyv na základ dane
o    skutočnosti, ktoré nastanú v období medzi skončením účtovného obdobia a dňom zostavenia UZ, napr. úhrada pohľadávky, poskytnutie zľavy
•    Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania, inventarizačné rozdiely a daňový dosah
•    Povinnosť zostaviť UZ a lehota na jej zostavenie. Komunikácia s daňovým úradom a registrom UZ, opravná UZ
•    Povinnosť auditu (splnenie podmienok)
•    Kategorizácia účtovných jednotiek
•    Sankcie za nesprávnu UZ, resp. nepodanie UZ

2.    Uzavretie daňového roka právnickej osoby (práca s daňovým priznaním)
•    Zdaňovacie obdobie právnickej osoby aj s úpravou od 1.1.2020
•    Lehota na podanie daňového priznania a subjekt povinný podať DP
•    Sankcie na nepodanie DP alebo oneskorené podanie DP, dodatočné DP
•    Započítanie daňovej licencie z rokov 2016 a 2017

3.    Položky upravujúce základ dane v roku 2019
•    Neuhradené záväzky a porovnanie s rokom 2020, úhrada záväzku, odpis záväzku
•    Výdavky daňovo uznané po zaplatení aj s porovnaním s rokom 2020
•    Daňové odpisy verzus účtovné odpisy (prenájom, predaj HM, rovnomerné a zrýchlené odpisovanie, pravidlá uplatňovania prerušovania odpisov)
•    Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania, refakturácia nákladov a riziká daňového zákona
•    Odpis pohľadávok, použitie rezerv a opravných položiek a daňový dosah
•    Reprezentačné výdavky (posedenia), výdavky na reklamu, podpora predaja a úprava základu dane
•    Spotreba PHL, paušalizácia a daňový dosah
•    Škoda a daňový dosah
•    Obchodovanie medzi závislými osobami a riziká úpravy základu dane v tuzemsku

4.    Preddavky na daň z príjmov pre právnické osoby od 1.1.2020 z daňovej povinnosti roku 2019

5.    Darovanie asignačnej dane a nesprávne vyplnenie údajov prijímateľa. Zmeny v oblasti príjemcu

Účastnícky poplatok:
48,- Eur
s DPH (40,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 200302
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a zároveň sa nezúčastnite tejto akcie ( stále je ale možné poslať náhradníka ).

Registrácia:
Po zverejnení obsahu seminára sa budete môcť registrovať elektronicky priamo na našich stránkach alebo si budete môcť stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

Ukončenie registrácie:
26. február 2020


Informácie:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár INCOTERMS 2020 - DODACIE PODMIENKY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE zostáva 0 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

26.02.2020
INCOTERMS 2020 - DODACIE PODMIENKY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE /KOŠICE/

02.03.2020
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2019 (PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE) /KOŠICE/

04.03.2020
DPH A DAŇ Z PRÍJMOV OD 1. 1.2020 A ICH APLIKÁCIA DO PRAXE S ING. VLADIMÍROM OZIMÝM /POPRAD/

05.03.2020
DPH A DAŇ Z PRÍJMOV OD 1. 1.2020 A ICH APLIKÁCIA DO PRAXE S ING. VLADIMÍROM OZIMÝM /PREŠOV/

06.03.2020
DPH A DAŇ Z PRÍJMOV OD 1. 1.2020 A ICH APLIKÁCIA DO PRAXE S ING. VLADIMÍROM OZIMÝM /KOŠICE/

18.03.2020
POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A VYKONÁVACÍCH PREDPISOV A POSLEDNÉ SCHVÁLENÉ ZMENY /KOŠICE/

01.04.2020
MODERNÁ  SPRÁVA  REGISTRATÚRY V PRAXI /KOŠICE/

16.04.2020
DOHODY KOMPLEXNE. ŠTATUTÁRI, POSLANCI A INÉ PRÁVNE VZŤAHY V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ  /KOŠICE/

29.04.2020
VZNIK, ZMENA PRACOVNÉHO POMERU, PRACOVNÉ ZMLUVY, DOMÁCKA PRÁCA /KOŠICE/

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov