Aktuálne semináre


Vaše prihlášky na naše semináre sú iba rezervačné a sú úplne
 

 

NEZÁVÄZNÉ
 


Vyjadrujú iba Váš predbežný záujem.

GDPR A ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI /KOŠICE/

Dátum konania:
16. december 2019

Miesto konania:
Hotel Košice, Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Čas konania:
9:00 hod. - 15:00 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

Nové pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré platia od 25. 5. 2018, sa neustále menia, a to z dôvodu nových stanovísk Úradu na ochranu osobných údajov SR a Európskeho výboru na ochranu osobných údajov. Viete, aké sú najväčšie novinky podľa nariadenia GDPR alebo ktoré pôvodné pravidlá sa počas rokov 2018/2019 zmenili?

Cieľom školenia je poskytnúť vám najnovšie informácie, napríklad aj o tom, akým spôsobom máte pri spracúvaní osobných údajov postupovať a čoho sa máte vyvarovať, aby ste nedostali zo strany úradu sankciu.

Prejdeme si nielen praktické príklady spracúvania osobných údajov, ale si aj povieme, čo je predmetom plánu kontrol na rok 2019, ako prebieha kontrola v praxi, aké práva a povinnosti máte vy ako kontrolovaná osoba a aké úrad v pozícii kontrolného orgánu.

Čo získate na školení:
•    vzor sprostredkovateľskej zmluvy
•    vzor súhlasu s informáciou pre dotknutú osobu
•    informáciu, ako má vyzerať správne označenie monitorovaného priestoru (POZOR, nestačí iba piktogram s textom: tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom!!!)
•    informáciu, kedy vám stačí iba mlčanlivosť s treťou stranou
•    je možné mať dochádzku prostredníctvom biometrie podľa GDPR?
•    ako správne ošetriť spracúvanie fotografie
•    čo je vhodnejšie ako právny základ súhlas? zmluva? oprávnený záujem?
•    vzor testu proporcionality
•    vzor záznamu o spracovateľských činnostiach
•    príklady informačných povinností na webové sídlo
•    povieme si najdôležitejšie veci, ktoré každý musí mať, aby sa vyhol sankcii zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR

Program seminára:

•    Hlavné úlohy prevádzkovateľa. Riadiace dokumenty pre prácu s osobnými údajmi: Politika ochrany osobných údajov. Právne základy spracúvania osobných údajov a ich aplikácia v jednotlivých agendách prevádzkovateľa. Kedy je právnym základom oprávnený záujem prevádzkovateľa? Čo sa s tým spája? Kopírovanie úradných dokladov, používanie fotografie. Spracúvanie osobných údajov klientov. Zdokumentovanie určenia právnych základov.
•    Kto má povinnosť určiť zodpovednú osobu? Ako riešiť prípad, keď prevádzkovateľ nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu? Postavenie kontaktnej osoby.
•    Kto je to príjemca? Kto je tretia strana? Ako určiť sprostredkovateľa? Vzťah prevádzkovateľ – sprostredkovateľ. Zmluva so sprostredkovateľom a jej náležitosti. Ako riešiť iné zmluvy podľa GDPR?
•    Komunikácia s dotknutou osobou: Práva dotknutých osôb. Ako zabezpečiť preukázateľnosť aplikácie povinností týkajúcich sa práv dotknutej osoby. Dokumentácia k riešeniu práv dotknutých osôb a jej využitie v praxi.
•    Spracovateľské činnosti. Vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach. Kto má povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach? Účel a obsah vedenia záznamov vzhľadom na činnosti prevádzkovateľa.
•    Fyzické osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi. Ako určiť poverené osoby. Ako realizovať pokyny poverených osôb, na základe ktorých oprávnené osoby realizujú spracúvanie osobných údajov podľa novej legislatívy?
•    Bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Štandardná a špecifická bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Ako zabezpečiť riešenie incidentov. Riadenie rizík. Oznamovanie incidentov. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov. Konzultácie s dozorným orgánom. Dokumenty na realizáciu opatrení o ochrane osobných údajov.
•    Cezhraničný tok spracúvania osobných údajov.
•    Výkon dozoru podľa novej legislatívy. Ako sa pripraviť na kontrolu zo strany dozorného orgánu.
•    Otázky a odpovede

Účastnícky poplatok:

84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 191216
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a zároveň sa nezúčastnite tejto akcie ( stále je ale možné poslať náhradníka ).

Registrácia:
Registrovať sa môžete elektronicky priamo na našich stránkach alebo si môžete stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

Ukončenie registrácie:
12. decemsber 2019 /Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./


Informácie:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár GDPR A ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI zostáva Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

13.12.2019
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020 /PREŠOV/

16.12.2019
GDPR A ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI /KOŠICE/
 

-- 2020 --


15.01.2020
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020 /KOŠICE/

16.01.2020
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020 /PREŠOV/

16.01.2020
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2019 A ZMENY V ÚČTOVNÍCTVE OD 1. 1. 2020 /KOŠICE/

28.01.2020
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020 /KOŠICE/

17.02.2020
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2019 A ZMENY OD 1. 1. 2020 /KOŠICE/

02.03.2020
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2019 (PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE) /KOŠICE/

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov