Aktuálne semináre


Vaše prihlášky na naše semináre sú iba rezervačné a sú úplne
 

 

NEZÁVÄZNÉ
 


Vyjadrujú iba Váš predbežný záujem.

REŽIM VODIČOV V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE A AUTOBUSOVEJ NEPRAVIDELNEJ DOPRAVE A NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH NAD 50 KM A KONTROLA JEHO DODRŽIAVANIA (AETR) /KOŠICE/

Dátum konania:
21. november 2019

Miesto konania:
Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Čas konania:
9:00 hod. - 15:00 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline, predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, garant akreditovaného vzdelávania s celosvetovou platnosťou Zasielateľstvo - Špedičný expert FIATA Diploma, člen sociálnej komisie IRU (medzinárodná únia cestnej dopravy), člen sociálnej komisie ČESMAD Slovakia, absolvent  kurzu na lektorovaného VOSA (Vehicle & Operator Services Agency, Veľká Británia) týkajúceho sa Nariadenie 561/2006 a digitálnych tachografov.

Cieľ seminára:

Cieľom školenia je vysvetlenie súčasných sociálnych predpisov (Dohoda AETR, Nariadenie EP a Rady č. 561/2006), ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej doprave a v nepravidelnej autobusovej doprave a pravidelnej autobusovej doprave na linkách nad 50 km.  Čerpanie pravidelného týždenného odpočinku (45 h) podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ od 20.12.2017 !

Podľa požiadaviek bude zameranie na detailné vysvetlenie režimu práce vodičov aj na základe výstupov projektu, ktorý bol zameraný na zjednotenie výkladu Nariadenie EP a Rady č. 561/2006 pre kontrolórov zo štátov EÚ.

Súčasťou školenia budú aj praktické aplikácie na plánovanie prepráv, kritické momenty režimu práce a najčastejšie nedostatky. Budú vysvetlené nové požiadavky nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave.

Tiež budú uvedené navrhované/schválené  zmeny Nariadenia 561/2006  a Nariadenia 165/2014 !

Podľa čl. 10 ods. 4 Nariadenia EP a Rady č. 561/2006 „podniky, odosielatelia, zasielatelia, organizátori zájazdov, hlavní dodávatelia, subdodávatelia a agentúry zamestnávajúce vodičov zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy v súlade s týmto nariadením.

Pre koho je seminár určený:
Referenti cestnej nákladnej dopravy a autobusovej dopravy (dispečeri, disponenti, zasielatelia, objednávatelia prepráv a pod.), vedúci dopravy, pracovníci  ktorí vystavujú objednávky prepravy, resp. plánujú harmonogramy prepráv u hľadiska termínov nakládok a vykládok resp. termínov prepráv.

Program seminára:

Sociálne predpisy vo vzťahu k režimu práce
•    Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
•    Čerpanie pravidelného týždenného odpočinku (45 h) podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ od 20.12.2017
•    Pokuty a kontroly v štátoch, ktoré to aplikujú (Francúzsko, Belgicko, SRN, Španielsko, Veľká Británia, Holandsko atď.)

•    Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) (v kontexte so sociálnymi predpismi EÚ a ich zmenami),
•    Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave  a o zmene ďalších zákonov
-    Vysvetlenie režimu práce vodiča cestnej nákladnej dopravy
-    Prípadové štúdie na plánovanie prepráv a aplikáciu v praxi
-    Plánovanie čerpania prestávok a odpočinkov vodiča na „bezpečných“ parkoviskách
-    Zostavenie štvortýždňového pracovného cyklu vodiča vzhľadom na zákaz čerpania 45 hod. týždenného odpočinku vo vozidle
-    Výnimky z režimu práce a ich zdôvodnenie a praktické ukážky zapisovania
-    Potvrdenie  činností vodiča podľa Nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo dohody AETR) – vyplnenie- zmeny od 4.3.2016

Používanie tachografov  nové Nariadenie  EP a RADY (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave
•    Vývoj v oblasti digitálnych tachografov
-    prečo niektoré vozidla s digitálnymi tachografmi môžu mať denný čas jazdy dlhší až o 30 min., minútové pravidlo u nových digitálnych tachografov  a jeho aplikácia v praxi, používanie režimu OUT
-    ako postupovať pri poruche tachografu a pri strate alebo nefunkčnej karta k digitálnému tachografu
-    tretia generácia tachografov a ich prepojenie s GNSS  od 15.6.2019 a predpokladaný ďalší vývoj.

Kontroly dodržiavanie režimu práce vodičov a používania záznamových zariadení v doprave
•    Podľa zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave  a o zmene ďalších zákonov
•    Rozdelenie porušenia režimu práce a používania tachografov na menej závažné, závažné, veľmi závažné a najzávažnejšie – platné v EÚ od 1.1.2017
•    Navrhované/schválené  zmeny Nariadenia 561/2006  a tiež Nariadenia 165/2014 !

Účastnícky poplatok:
96,- Eur
s DPH (80,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 191121
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a zároveň sa nezúčastnite tejto akcie ( stále je ale možné poslať náhradníka ).

Registrácia:
Registrovať sa môžete elektronicky priamo na našich stránkach alebo si môžete stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

Ukončenie registrácie:
14. november 2019
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov/


Informácie:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár ZÁKLADY OBCHODNÉHO PRÁVA PRE NEPRÁVNIKOV /KOŠICE/ zostáva 2 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

21.-22.10.2019
DPH KOMPLEXNE VRÁTANE POVINNOSTÍ VIAŽUCICH SA K FAKTURÁCII (2-DŇOVÉ ŠKOLENIE) /KOŠICE/

21.10.2019
ZÁKLADY OBCHODNÉHO PRÁVA PRE NEPRÁVNIKOV /KOŠICE/

23.10.2019
MEDZINÁRODNÉ ZAMESTNÁVANIE A VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO ZAHRANIČIA /KOŠICE/

04.11.2019
PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1. 1. 2020 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI /PREŠOV/

06.11.2019
PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1. 1. 2020 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI /KOŠICE/

11.11.2019
POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A VYKONÁVACÍCH PREDPISOV A POSLEDNÉ SCHVÁLENÉ ZMENY /KOŠICE/

21.11.2019
REŽIM PRÁCE VODIČOV V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE A AUTOBUSOVEJ NEPRAVIDELNEJ DOPRAVE A NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH NAD 50 KM A KONTROLA JEHO DODRŽIAVANIA (AETR) /KOŠICE/

27.11.2019
ZRÁŽKY ZO MZDY, EXEKUČNÉ ZRÁŽKY /KOŠICE/

29.11.2019
PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1. 1. 2020 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI /POPRAD/

08.12.2019
VODNÝ ZÁKON A NOVELY 2019 /KOŠICE/

12.12.2019
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020 /KOŠICE/

13.12.2019
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020 /PREŠOV/

16.12.2019
GDPR A ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI /KOŠICE/

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov