Aktuálne semináre


Vaše prihlášky na naše semináre sú iba rezervačné a sú úplne
 

 

NEZÁVÄZNÉ
 


Vyjadrujú iba Váš predbežný záujem.

ŠPECIALITY Z DAŇOVEJ KUCHYNE V ROKU 2019 /KOŠICE/

Dátum konania:
18. september 2019

Miesto konania:
Hotel Košice, Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Čas konania:
9:00 hod. - 15:00 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:
Ing. Vladimír Ozimý
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od Ing. Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku, ktoré namieša váš obľúbený daňový poradca podľa aktuálne najvyhľadávanejších otázok súvisiacich s danou problematikou v praxi. Variť sa bude zahorúca, a preto neváhajte a príďte si aj vy po praktické odpovede a množstvo užitočných daňových trikov.

Program seminára:

1.    Špecifické výdavky spojené s pracovnou cestou
•    výdavky na stravovanie na pracovnej ceste pre zamestnancov a daňový výdavok zamestnávateľa
•    nárokovateľné a dobrovoľné náhrady vyplácané zamestnancovi a vplyv na základ dane u zamestnávateľa a zamestnanca (stravné nad limit, poskytnutie špecifických hotelových služieb, napr. ako wellness...)
•    výdavky na ubytovanie hradené za tretie osoby a princíp daňového výdavku verzus metodický prístup finančnej správy
•    právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z výdavkov na pracovnej ceste
•    zahraničné pracovné cesty a DPH ako daňový výdavok
•    cestovný príkaz ako dôkazný prvok ustátia daňového výdavku
•    konateľ a spoločník na pracovnej ceste – práva, povinnosti a vplyv na základ dane

2.    Nesplácanie záväzkov a dosah na základ dane, pohľadávky po splatnosti
•    neuhradené záväzky a úprava základu dane
•    odpis neuhradených záväzkov a vplyv na základ dane
•    odpis neuhradených záväzkov, ktoré boli predmetom úpravy základu dane pri vzniku (napr. nájomné), a vplyv na základ dane
•    prevzatie záväzku a novácia záväzku a vplyv na základ dane
•    opravná položka, postúpenie a odpis pohľadávky

3.    Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov
•    tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo- účtovný aspekt)
•    tvorba, vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov (413)
•    použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kapitálových fondov, dosah na spoločníka
•    dividendy a daňovo- odvodový dosah na spoločníka
•    vyplatenie dividendy konateľovi, ktorý nie je spoločníkom, a vplyv na zdanenie
•    vyplatenie dividendy členovi štatutárnych orgánov, ktorý nie je spoločníkom, a vplyv na zdanenie, princípy zrážkovej dane

4.    Podpora predaja z účtovno-daňového hľadiska, reklamné predmety a obchodné vzorky
•    reklamná súťaž a vyplatenie výhry pre účastníkov súťaže (účtovno- daňový aspekt, daň z príjmov a DPH) – bezplatné dodanie tovaru a služby
•    reklamné predmety z účtovno-daňového hľadiska (vrátane DPH)
•    obchodné vzorky z účtovno-daňového hľadiska (vrátane DPH)

5.    Vybrané špecifické výdavky z daňového a účtovného hľadiska
•    prvé zimné pneumatiky a vplyv na ocenenie majetku
•    refakturácia nedaňových výdavkov a vplyv na základ dane u daňovníka
•    refakturácia verzus prechodná položka na účely DPH
•    technické zhodnotenie verzus oprava
•    licencie ako dlhodobý nehmotný majetok a daňová uznateľnosť odpisu

6.    Oprava základu dane z pohľadu dane z príjmov a DPH
•    oprava chýb minulých účtovných období a dosah na základ dane a účtovný princíp
•    oprava základu dane podľa § 25 (objektívna skutočnosť) ZoDPH
•    oprava základu dane (subjektívna chyba z pohľadu DPH)
•    zrušenie faktúry z dôvodu nesplácania faktúr a vplyv na základ dane a DPH

Účastnícky poplatok:

84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 190918
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a zároveň sa nezúčastnite tejto akcie ( stále je ale možné poslať náhradníka ).

Registrácia:
Registrovať sa môžete elektronicky priamo na našich stránkach alebo si môžete stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

Ukončenie registrácie:
16. september 2019 /Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./


Informácie:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA V ROKU 2019 /KOŠICE/ zostáva 19 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

12.09.2019
DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA V ROKU 2019 /KOŠICE/

17.09.2019
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ, MZDOVEJ A ÚČTOVNEJ AGENDE /KOŠICE/

18.09.2019
ŠPECIALITY Z DAŇOVEJ KUCHYNE V ROKU 2019 /KOŠICE/

04.10.2019
ŠPECIALITY Z DAŇOVEJ KUCHYNE V ROKU 2019 /POPRAD/

21.-22.10.2019
DPH KOMPLEXNE VRÁTANE POVINNOSTÍ VIAŽUCICH SA K FAKTURÁCII (2-DŇOVÉ ŠKOLENIE) /KOŠICE/

23.10.2019
MEDZINÁRODNÉ ZAMESTNÁVANIE A VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO ZAHRANIČIA /KOŠICE/

06.11.2019
PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1. 1. 2020 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI /KOŠICE/

07.11.2019
PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1. 1. 2020 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI /PREŠOV/

08.11.2019
PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1. 1. 2020 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI /POPRAD/

21.11.2019
REŽIM PRÁCE VODIČOV V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE A AUTOBUSOVEJ NEPRAVIDELNEJ DOPRAVE A NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH NAD 50 KM A KONTROLA JEHO DODRŽIAVANIA (AETR) /KOŠICE/

16.12.2019
GDPR A ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI /KOŠICE/

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov