Aktuálne semináre

Vážení zákazníci.

Dovoľujeme si vás informovať, že pre bezpečnosť a ochranu vášho zdravia, sme sa v tomto ťažkom období rozhodli nahradiť školenia formou online seminárov , ktoré môžete sledovať priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia vášho domova. Počas celého online seminára budete mať prostredníctvom chatu možnosť,  klásť lektorke/lektorovi otázky, na ktoré vám následne odpovedá.
Pri účasti na online seminári obdržite aj celkový videozáznam zo školenia.

Ako prebieha ONLINE seminár ?

>>> KLIKNITE SEM <<<

ZÁKLADY OBCHODNÉHO PRÁVA PRE NEPRÁVNIKOV /KOŠICE/

Dátum konania:
15.máj 2020

Miesto konania:
Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Čas konania:
9:00 hod. - 15:00 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Vyštudoval právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Následne absolvoval trojročný doktorandský študijný program na katedre finančného a daňového práva UPJŠ, ktorý ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému „Dvojité zdanenie a daňové úniky v kontexte transferového oceňovania“. Pokračoval v ďalšom postgraduálnom štúdiu na University of Florida, Levin College of Law, Florida, USA, po absolvovaní ktorého mu bol udelený akademický titul LL.M. v odbore medzinárodné daňové právo.
Dr.  Michal Kočiš v minulosti pôsobil v poprednej medzinárodnej poradenskej spoločnosti (Big4) a tiež v medzinárodných a špecializovaných advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa intenzívne venuje aj v rámci svojej súkromnej praxe v advokátskej kancelárii KOČIŠ & PARTNERS, pričom je autorom početných odborných článkov a odborných publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. Tieto témy tiež prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné závislé osoby.V roku 2018 bol nominovaný Ministerstvom financií SR za Slovenskú republiku ako nezávislý odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ.
Mgr. Juraj Kočiš, LL.M..
Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdia na Univerzite Komenského Juraj absolvoval postgraduálny študijný program na Ludwig Maximilians-Universität v Mníchove, Nemecku, zameraný na európske a medzinárodné obchodné právo, za ktorý mu bol udelený akademický titul LL.M. Počas štúdia v Nemecku, ako aj po jeho skončení, Juraj absolvoval stáže v renomovaných medzinárodných spoločnostiach, ako napr. v spoločnosti Allianz, či medzinárodnej advokátskej kancelárii Noerr. Okrem vyššie uvedeného Juraj absolvoval taktiež viacero ďalších odborných študijných pobytov v zahraničí.
Po návrate na Slovensko Juraj niekoľko rokov pôsobil v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách pôsobiacich na Slovensku, kde nadobudol rozsiahle skúsenosti s právnym poradenstvom pre významné tuzemské, ako aj zahraničné spoločnosti.
V súčasnosti pôsobí Juraj ako advokát a partner v advokátskej kancelárii KOČIŠ&PARTNERS. Vo svojej odbornej praxi sa Juraj zameriava najmä na právo obchodných spoločností, pracovné právo, súťažné právo a zastupovanie klientov v súdnych a administratívnych konaniach. Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom ako aj v nemeckom jazyku.
Ako advokát je Juraj členom Slovenskej advokátskej komory..

Program seminára:

Úvod do obchodného práva
o    Základné inštitúty obchodného práva
o    Založenie, vznik a fungovanie obchodných spoločností
o    Konanie v obchodných spoločnostiach
o    Zrušenie a zánik obchodných spoločností. Zmena právnej formy.
o    Stručná charakteristika jednotlivých druhov obchodných spoločností

Obchodné záväzkové vzťahy
o    Základné druhy obchodných záväzkových vzťahov
o    Druhy, typy a formy obchodných zmlúv
o    Proces uzatvárania obchodných zmlúv
o    Zabezpečovacie inštitúty v obchodnom práve
o    Zmluvná pokuta

Obchodné záväzkové vzťahy v kontexte verejno-právnej regulácie
o    Daňové aspekty (zrážková daň, transferové oceňovanie a pod.)
o    Povinne zverejňované zmluvy
o    Register partnerov verejného sektora a konečný užívateľ výhod
o    Ochrana osobných údajov

Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch a bezdôvodné obohatenie
o    Predpoklady nároku na náhradu škody. Objektívna a subjektívna zodpovednosť.
o    Skutočná škoda versus ušlý zisk. Abstraktný zisk
o    Komparácia škody a bezdôvodného obohatenia

Zánik obchodných zmlúv
o    Splnenie záväzku
o    Odstúpenie od zmluvy, dôvody odstúpenia. Vrátenie nárokov
o    Odstupné a výpoveď

Zodpovednosť za omeškanie dlžníka a omeškanie veriteľa. Premlčanie
o    Právne dôsledky omeškania dlžníka a veriteľa v obchodných zmluvách
o    Zodpovednosť za škodu v kontexte omeškania dlžníka a veriteľa
o    Premlčanie nárokov v zmluvných vzťahoch, pri náhrade škody a bezdôvodnom obohatení

Kúpna zmluva
o    Všeobecná charakteristika
o    Záruka za akosť a zodpovednosť za vady
o    Právne a skutkové vady
o    Nebezpečenstvo škody na tovare
o    Kontrahovanie kúpnej ceny, spôsoby určenia kúpnej ceny, modifikácia kúpnej ceny

Zmluva o dielo
o    Všeobecná charakteristika
o    Záruka za akosť a zodpovednosť za vady
o    Právne a skutkové vady
o    Nebezpečenstvo škody na diele
o    Kontrahovanie ceny diela, spôsoby určenia ceny za dielo, modifikácia ceny diela

Diskusia

Účastnícky poplatok:

120,- Eur s DPH (100,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol:  
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a zároveň sa nezúčastnite tejto akcie ( stále je ale možné poslať náhradníka ).

Registrácia:
Registrovať sa môžete elektronicky priamo na našich stránkach alebo si môžete stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

Ukončenie registrácie:
8. máj 2020
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov/


Informácie:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár CESTOVNÉ NÁHRADY PRE ROK 2020 zostáva 4 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

15.04.2020
CESTOVNÉ NÁHRADY PRE ROK 2020

16.04.2020
PROBLÉMY ZAMESTNÁVATEĽA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM + PRIJATÉ OPATRENIA V PRACOVNOPRÁVNEJ A V MZDOVEJ OBLASTI (DÁVKY NEMOCENSKÉHO POISTENIA)

17.04.2020
APLIKÁCIA DAŇOVÉHO ZÁKONA A RIEŠENIA PROBLEMATICKÝCH VÝDAVKOV V ČASE KORONAKRÍZY

20.04.2020
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ, MZDOVEJ A ÚČTOVNEJ AGENDE + PRAVIDLÁ PRE PRÁCU Z DOMU

21.04.2020
ZVLÁDNIME KRÍZU VO FIRME EFEKTÍVNE A S PREHĽADOM (KROK ZA KROKOM K OBNOVENIU ZDRAVIA A RENTABILITY

22.04.2020
DAŇOVÉ, ÚČTOVNÉ A EKONOMICKÉ OPATRENIA SÚVISIACE S PANDÉMIOU COVID-19 (ČO BY STE MALI VEDIEŤ !)

24.042020
ZÁVEREČNÝ ÚČET V OBCI A VÝPOČET VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA BEZ SANKCIÍ (TIPY FINANČNÉHO KONTROLÓRA)

28.04.2020
PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI A ODPOČÍTANIE DPH V ROKU 2020

28.04.2020
VZNIK, ZMENA PRACOVNÉHO POMERU, PRACOVNÉ ZMLUVY, DOMÁCKA PRÁCA /KOŠICE/

15.05.2020
ZÁKLADY OBCHODNÉHO PRÁVA PRE NEPRÁVNIKOV /KOŠICE/

16.06.2020
GDPR – LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU 2020, AKTUÁLNE PROBLÉMY A PRIEBEH ÚRADNEJ KONTROLY V PRAXI /KOSICE/

20.10.2020
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ, MZDOVEJ A ÚČTOVNEJ AGENDE /PREŠOV/

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov