Aktuálne semináre


Vaše prihlášky na naše semináre sú iba rezervačné a sú úplne
 

 

NEZÁVÄZNÉ
 


Vyjadrujú iba Váš predbežný záujem.

DAŇOVÉ PRIZNANIE A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2018 /KOŠICE/

Dátum konania:
1. marec 2019

Miesto konania:
Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Čas konania:
9:00 hod. - 15:00 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:
Ing. Vladimír Ozimý
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Obsah seminára:

1. Daňové priznanie a účtovná závierka
1.1. Povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb
1.2. Zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť předĺženia lehoty)
1.3. Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankcií
1.4. Nesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podaním
1.5. Opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznania
1.6. Sankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania)
 
2. Účtovná závierka vo väzbe na veľkostné kritérium ÚJ
2.1. Zostavenie a schválenie účtovnej závierky
2.2. Nesprávne údaje a oprava chýb, vplyv na podanie účtovnej závierky
2.3. Lehota na podanie účtovnej závierky
2.4. Zostavenie a schválenie účtovnej závierky, oznámenie o schválení účtovnej závierky
2.5. Riziká z nepodania účtovnej závierky z pohľadu právnickej osoby, pokuty a sankcie
2.6. Zverejnenie v registri účtovných závierok
 
3. Likvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania a účtovnej závierky
3.1. Účtovné a zdaňovacie obdobie
3.2. Vyplatenie likvidačného zostatku
 
4. Elektronická komunikácia – povinnosť verzus právo
5. Uzavretie účtovného a daňového roka 2018 na praktických príkladoch
5.1. Účtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorky
5.2. Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezerv
5.3. Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiek
5.4. Účtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávok
5.5. Účtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávok
5.6. Predaj podniku a úprava základu dane v daňovom priznaní so zaúčtovaním
5.7. Záväzky po splatnosti a účtovno-daňový dosah
5.8. Špecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ dane
5.9. Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely, účtovno-daňový aspekt a úprava základu dane, benefity zamestnancov verzus paušalizácia
5.10. Posúdenie daňových a účtovných odpisov
5.11. Predaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie, ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkom
5.12. Predaj obchodného podielu a účtovno-daňový dosah
5.13. Špecifické výdavky testované na základ dane (nájom a odpis luxusných MV, členské príspevky)
5.14. Technické zhodnotenie na prenajatom majetku a vplyv na základ dane u prenajímateľa a nájomcu
5.15. Vybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku)
 
6. Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní
7. Zápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí)
8. Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavky
9. Asignačná daň pre neziskový sektor
10. Vyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôb

Účastnícky poplatok:

72,- Eur s DPH (60,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 190301
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a zároveň sa nezúčastnite tejto akcie ( stále je ale možné poslať náhradníka ).

Registrácia:
Registrovať sa môžete elektronicky priamo na našich stránkach alebo si môžete stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

Ukončenie registrácie:
25. február 2019
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov/


Informácie:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár ZÁKON Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A ZMENY PLATNÉ OD 1.1.2019 + EVIDENCIA ODPADOV A PODÁVANIE OHLÁSENÍ V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE ZA ROK 2018 /KOŠICE/ zostáva 0 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

26.02.2019
ZÁKON Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A ZMENY PLATNÉ OD 1.1.2019 + EVIDENCIA ODPADOV A PODÁVANIE OHLÁSENÍ V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE ZA ROK 2018 /KOŠICE/

26.02.2019
DPH V PRAXI - ZMENY OD 1. 1. 2019 A ICH APLIKÁCIA DO PRAXE /PREŠOV/

27.02.2019
DPH V PRAXI - ZMENY OD 1. 1. 2019 A ICH APLIKÁCIA DO PRAXE /POPRAD/

28.02.2019
DPH V PRAXI - ZMENY OD 1. 1. 2019 A ICH APLIKÁCIA DO PRAXE /KOŠICE/

01.03.2019
DAŇOVÉ PRIZNANIE A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2018 /KOŠICE/

07.03.2019
SPRÁVA REGISTRATÚRY V ROKU 2019 - AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY /KOŠICE/

12.-13.03.2019
GDPR A OSOBNÉ ÚDAJE OČAMI KONTROLNÉHO ORGÁNU /KOŠICE/

15.03.2019
ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE A AKTUALITY V MZDOVEJ ÚČTÁRNI

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov