Aktuálne semináre


Vaše prihlášky na naše semináre sú iba rezervačné a sú úplne
 

 

NEZÁVÄZNÉ
 


Vyjadrujú iba Váš predbežný záujem.

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2018 (PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE) /PREŠOV/

Dátum konania:
29. január 2019

Miesto konania:
Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

Čas konania:
9:00 hod. - 15:00 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:
Ing. Vladimír Ozimý
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.
Podávanie daňového priznania je už za rohom a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť. Venovať sa okrem iného bude aj položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní vás na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky. Počas seminára získate celý rad praktických tipov, ako na bezproblémové uzatvorenie účtovného a daňového roka 2018.

Obsah seminára:

•    Daňové priznanie a účtovná závierka
o    Povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb
o    Zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť předĺženia lehoty)
o    Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankcií
o    Nesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podaním
o    Opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznania
o    Sankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania)

•    Účtovná závierka vo väzbe na veľkostné kritérium ÚJ
o    Zostavenie a schválenie účtovnej závierky
o    Nesprávne údaje a oprava chýb, vplyv na podanie účtovnej závierky
o    Lehota na podanie účtovnej závierky
o    Zostavenie a schválenie účtovnej závierky, oznámenie o schválení účtovnej závierky
o    Riziká z nepodania účtovnej závierky z pohľadu právnickej osoby, pokuty a sankcie
o    Zverejnenie v registri účtovných závierok

•    Likvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania a účtovnej závierky
o    Účtovné a zdaňovacie obdobie
o    Vyplatenie likvidačného zostatku

•    Elektronická komunikácia – povinnosť verzus právo
•    Uzavretie účtovného a daňového roka 2018 na praktických príkladoch
o    Účtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorky
o    Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezerv
o    Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiek
o    Účtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávok
o    Účtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávok
o    Predaj podniku a úprava základu dane v daňovom priznaní so zaúčtovaním
o    Záväzky po splatnosti a účtovno-daňový dosah
o    Špecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ dane
o    Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely, účtovno-daňový aspekt a úprava základu dane, benefity zamestnancov verzus paušalizácia
o    Posúdenie daňových a účtovných odpisov
o    Predaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie, ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkom
o    Predaj obchodného podielu a účtovno-daňový dosah
o    Špecifické výdavky testované na základ dane (nájom a odpis luxusných MV, členské príspevky)
o    Technické zhodnotenie na prenajatom majetku a vplyv na základ dane u prenajímateľa a nájomcu
o    Vybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku)

•    Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní
•    Zápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí)
•    Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavky
•    Asignačná daň pre neziskový sektor
•    Vyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôb

Účastnícky poplatok:
84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1901111
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a zároveň sa nezúčastnite tejto akcie ( stále je ale možné poslať náhradníka ).

Registrácia:
Registrovať sa môžete elektronicky priamo na našich stránkach alebo si môžete stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

Ukončenie registrácie:
25. január 2019 /Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./


Informácie:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2018 A ZMENY OD 1. 1. 2019 /KOŠICE/ zostáva 3 dní

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

23.01.2019
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2018 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2019 /KOŠICE/

23.01.2019
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2018 A ZMENY OD 1. 1. 2019 /POPRAD/

24.01.2019
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2018 A ZMENY OD 1. 1. 2019 /KOŠICE/

24.01.2019
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2018 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2019 /PREŠOV/

28.01.2019
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2018 (PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE) /KOŠICE/

29.01.2019
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2018 (PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE) /PREŠOV/

12.02.2019
ZÁKONNÍK PRÁCE V AKTUÁLNOM ZNENÍ SO ZMENAMI ÚČINNÝMI OD 1.1 2019 /KOŠICE/

26.02.2019
ZÁKON Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A ZMENY PLATNÉ OD 1.1.2019 + EVIDENCIA ODPADOV A PODÁVANIE OHLÁSENÍ V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE ZA ROK 2018 /KOŠICE/

26.02.2019
DPH V PRAXI - ZMENY OD 1. 1. 2019 A ICH APLIKÁCIA DO PRAXE /PREŠOV/

27.02.2019
DPH V PRAXI - ZMENY OD 1. 1. 2019 A ICH APLIKÁCIA DO PRAXE /POPRAD/

28.02.2019
DPH V PRAXI - ZMENY OD 1. 1. 2019 A ICH APLIKÁCIA DO PRAXE /KOŠICE/

01.03.2019
DAŇOVÉ PRIZNANIE A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2018 /KOŠICE/

07.03.2019
SPRÁVA REGISTRATÚRY V ROKU 2019 - AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY /KOŠICE/

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov