Aktuálne semináre

VODNÝ ZÁKON A SÚVISIACE PREDPISY APLIKOVANÉ V PRAXI

Dátum konania:
18. apríl 2023

Miesto konania:
~ online ~

Čas konania:
9:00 hod. - 14:30 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:
Ing. Tatiana Herchlová
Vyštudovala VŠCHT v Prahe, odbor technológia vody. Má dlhoročnú prax v oblasti ochrany životného prostredia v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. Je prevádzkovateľom ČOV a  je odborne spôsobilou osobou pre prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie.

Ochranu vôd rieši v legislatíve SR vodný zákon, ktorý bol v poslednom období viac krát novelizovaný. Na webinári sa oboznámite s jeho požiadavkami a tiež so súvisiacimi právnymi predpismi pre oblasť vodného hospodárstva. Dozviete sa, čo sú vodné stavby, pri akých činnostiach potrebujete povolenie, súhlas alebo vyjadrenie, ako sa máte pripraviť na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, v akých intervaloch musíte zabezpečiť skúšky tesnosti a ako vypracovať havarijný plán. Naučíte sa, ako a v akých lehotách je potrebné vykonať hlásenia a oznámenia. Oboznámite sa tiež s postupom pri získaní výnimky,  ak plánujete realizovať činnosť, ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov a tiež   s novými požiadavkami pre vlastníkov malých ČOV do 50 EO.

Obsah seminára:

 • Základné pojmy ( rozdelenie vôd, ekvivalentný obyvateľ, vodné útvary, vody z povrchového odtoku )
 • Environmentálne ciele a osobitosti pri ich určovaní, uplatnenie výnimky
 • Zisťovanie množstva, režimu a kvality vôd a vodné plánovanie
 • Nakladanie s vodami a všeobecné užívanie vôd
 • Povolenie na osobitné užívanie vôd, prechod práv a povinností vyplývajúcich z povolenia, užívanie treťou osobou, zmena a zrušenie povolenia
 • Povolenie na niektoré činnosti, súhlasy a vyjadrenia
 • Vodné stavby a ich povoľovanie
 • Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových, podzemných vôd a do verejnej kanalizácie, limitné hodnoty vypúšťaného znečistenia, zmiešavacia rovnica
 • Žumpy a nakladanie so žumpovými vodami
 • Znečisťujúce látky a zaobchádzanie s nimi, skúšky tesnosti, vodohospodár
 • Vodohospodárska havária a jej riešenie, protihavarijné prostriedky
 • Orgány štátnej vodnej správy, správne delikty, priestupky a pokuty
 • Platby a poplatky za užívanie vôd
 • Diskusia

Účastnícky poplatok:
96,- Eur
s DPH (80,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 230418
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, 30-dňový videozáznam zo školenia a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára.

Registrácia:
Po zverejnení obsahu seminára sa budete môcť registrovať elektronicky priamo na našich stránkach alebo si budete môcť stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

Ukončenie registrácie:
2 dni pred začiatkom seminára
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita seminára je vzhľadom na online pripojenie OBMEDZENÁ !/


Informácie:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár DAŇOVÝ BONUS NA DETI + ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022 /ONLINE/ zostáva Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

22.03.2023
DAŇOVÝ BONUS NA DETI + ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022 /ONLINE/

24.03.2023
PRACOVNÝ ČAS, NADČASY, PRÍPLATKY, DOVOLENKY, PREKÁŽKY V PRÁCI V ROKU 2023 /ONLINE/

04.04.2023
NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI POUŽÍVANÍ PRAVIDIEL INCOTERMS /ONLINE/

18.04.2023
VODNÝ ZÁKON A SÚVISIACE PREDPISY APLIKOVANÉ V PRAXI /ONLINE/

20.04.2023
DPH NA PRAKTICKÝCH PRÍKLADOCH OD A PO Z V ROKU 2023 /ONLINE/

20.04.2023
GDPR PRE ŠKOLY V ROKU 2023 /ONLINE/

24.04.2023
ZAMESTNÁVANIE DOHODÁROV – NOVINKY A ŠPECIFIKÁ V ROKU 2023 /ONLINE/

30.05.2023
ZÁKONNÍK PRÁCE  A JEHO NOVELY  2023, VZNIK, ZMENA A SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU A DOHÔD, PRACOVNÁ DISCIPLÍNA /ONLINE/

 

 

--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU /KOŠICE, 1-DŇOVÝ SEMINÁR/

--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU (KOŠICE, 2-DŇOVÝ SEMINÁR)  

--.--.----
UMENIE PREDAŤ A ASERTIVITA PRI VYJEDNÁVANÍ /KOŠICE/

--.--.----
EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU /KOŠICE/

 

 

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov