Aktuálne semináre

DAŇOVÉ PRIZNANIE A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ROKU 2022 (PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE)

DÁTUM KONANIA:
7. február 2023

MIESTO KONANIA:
~ online ~
Ak chcete vedieť ako prebieha ONLINE seminár, kliknite >>> SEM

ČAS KONANIA:
9:00 hod. - 15:00 hod.

LEKTOR:
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov..

Praktický webinár s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vám poskytne všetky dôležité návody pre uzatvorenie roka 2022. Na praktickom príklade si vyskúšate zostaviť účtovnú závierku a vyplniť daňové priznanie právnických osôb. Osvojíte si takisto postupy, ako má daňovník pri prechode do nového účtovného roka postupovať pri: vyplatení likvidačného zostatku, výdavkoch na reklamu a reklamných predmetoch, predaji podniku a úprave základu dane v daňovom priznaní, pohľadávkach, motorovom vozidle, vyplatení podielov na zisku, platení preddavkov, asignačnej dani (pre neziskový sektor), likvidácii tovaru či škode, opravných položkách, likvidácii a konkurze, použití a rozpustení rezerv a podobne. V prípade individuálnych otázok je pre vás pripravený priestor na diskusiu. Neváhajte preto a príďte sa odborne poradiť na náš webinár.

PROGRAM:

Daňové priznanie a účtovná závierka
•    Povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb
•    Zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť predĺženia lehoty)
•    Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankcií
•    Nesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podaním
•    Opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznania a zmeny v daňovom priznaní pre rok 2022
•    Sankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania)

Likvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania
•    Účtovné a zdaňovacie obdobie
•    Vyplatenie likvidačného zostatku

Elektronické zasielanie DP

Uzavretie účtovného a daňového roka 2022 na praktických príkladoch
•    Účtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorky
•    Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezerv
•    Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiek
•    Účtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávok
•    Účtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávok
•    Predaj podniku a úprava základu dane v daňovom priznaní so zaúčtovaním
•    Záväzky po splatnosti a účtovno-daňový dosah
•    Špecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ dane
•    Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely, účtovno-daňový aspekt a úprava základu dane, benefity zamestnancov verzus paušalizácia
•    Posúdenie daňových a účtovných odpisov
•    Predaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie, ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkom
•    Predaj obchodného podielu a účtovno-daňový dosah
•    Špecifické výdavky testované na základ dane (nájom a odpis luxusných MV, členské príspevky)
•    Technické zhodnotenie na prenajatom majetku a vplyv na základ dane u prenajímateľa a nájomcu
•    Vybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku)

Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní
Zápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí)
Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavky
Asignačná daň pre neziskový sektor
Vyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôb
Diskusia

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
108,- Eur
s DPH (90,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 230207
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, 30-dňový videozáznam z oškolenia a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára.

REGISTRÁCIA:
Registrovať sa môžete elektronicky, priamo na našich www stránkach, alebo si môžeteť stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

UKONČENIE REGISTRÁCIE:
2 dni pred začiatkom seminára
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita seminára je vzhľadom na online pripojenie OBMEDZENÁ !/


INFORMÁCIE:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár DAŇOVÉ PRIZNANIE A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ROKU 2022 (PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE) /ONLINE/ zostáva 7 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

30. 01. 2023
LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI NA ROK 2023 + ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2022 /ONLINE/

30.01.2023
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2022 A ZMENY V ÚČTOVNÍCTVE PRE ROK 2023 V KOCKE /ONLINE/

07.02.2023
DAŇOVÉ PRIZNANIE A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ROKU 2022 (PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE) /ONLINE/

09.02.2023
NOVELA ZÁKONA O DPH ÚČINNÁ OD 1. 1. 2023 /ONLINE/

14.02.2023
ZÁKON O ODPADOCH A VYKONÁVACIE PREDPISY – POSLEDNÉ SCHVÁLENÉ A PRIPRAVOVANÉ ZMENY /ONLINE/

14.02.2023
ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE A V ZÁKONE O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI /ONLINE/

15.02.2023
ZMENY V ZÁKONOCH O SOCIÁLNOM POISTENÍ A ZDRAVOTNOM POISTENÍ /ONLINE/

15.02.2023
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022 A ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI V ROKU 2023 /ONLINE/

16.02.2023
DAŇOVÝ BONUS NA DETI + ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022 /ONLINE/

21.02.2023
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ,MZDOVEJ A ÚČTOVNEJ AGENDE V ROKU 2023 /ONLINE/

22.02.2023
INTRASTAT 2023 /ONLINE/

 

 

--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU /KOŠICE, 1-DŇOVÝ SEMINÁR/

--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU (KOŠICE, 2-DŇOVÝ SEMINÁR)  

--.--.----
UMENIE PREDAŤ A ASERTIVITA PRI VYJEDNÁVANÍ /KOŠICE/

--.--.----
EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU /KOŠICE/

 

 

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov