ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA V ROKU 2022

DÁTUM KONANIA:
15. december 2022

MIESTO KONANIA:
~ online ~
Ak chcete vedieť ako prebieha ONLINE seminár, kliknite >>> SEM

ČAS KONANIA:
9:00 hod. - 14:00 hod.

LEKTOR:
Ing. Ondrej Baláž

Odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC. Je tiež členom redakčnej rady časopisov "Dane a účtovníctvo v praxi" a "Účtovníctvo, audítorstvo a daňovníctvo v teórii a praxi". V rokoch 2008 – 2016 bol prezidentom SKAU. V súčasnosti aktívne spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave a pripomienkovaní legislatívnych noriem v oblasti auditu, účtovníctva a daní.

V nadväznosti na legislatívne zmeny v odpisoch platné pre rok 2022 pre vás pripravujeme s Ing. Balážom webinár, vďaka ktorému budete mať plnú kontrolu nad správnym účtovaním dlhodobého majetku a uplatňovaním daňových výdavkov vo vašej spoločnosti. Okrem cenných informácií k oceňovaniu majetku, odpisovému plánu, technickému zhodnoteniu dlhodobého majetku alebo jeho úplnému vyradeniu, získate taktiež prehľad o sankciách doplnený o praktické odporúčania, ako sa im vyhnúť. V závere dňa tak budete vedieť bez akýchkoľvek problémov vypočítať účtovné a daňové odpisy.

PROGRAM:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z hľadiska účtovníctva
•    dlhodobý majetok z hľadiska slovenských účtovných predpisov
•    obstarávanie dlhodobého majetkukúpou
      o    zhotovením vlastnou činnosťou
      o    bezodplatné obstaranie
•    ocenenie dlhodobého majetku v momente obstarania a k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
•    technické zhodnotenie dlhodobého majetku
•    vyradenie dlhodobého majetku

Účtovné odpisy – odpisovanie ako ekonomická kategória z hľadiska účtovníctva
•    ekonomické dôvody odpisovania – prečo by sa nemali účtovné a daňové odpisy rovnať
•    odpisové metódy účtovných odpisov
•    vymedzenie účtovných odpisov v postupoch účtovania pre podnikateľov
•    odpisový plán

Daňové odpisy od 1.1.2021 - nehmotný a hmotný majetok z hľadiska dane z príjmov
•    subjekty oprávnené daňovo odpisovať
•    podmienky uplatnenia daňových odpisov
•    vstupná cena
•    zmena počtu odpisových skupín,
•    metódy daňového odpisovania
•    prerušenie odpisovania
•    odpisovanie technického zhodnotenia
•    vyradenie hmotného a nehmotného majetku

Diskusia – odpovede na otázky

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
84,- Eur
s DPH (70,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 221215
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, 30-dňový videozáznam z oškolenia a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára.

REGISTRÁCIA:
Registrovať sa môžete elektronicky, priamo na našich www stránkach, alebo si môžeteť stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

UKONČENIE REGISTRÁCIE:
2 dni pred začiatkom seminára
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita seminára je vzhľadom na online pripojenie OBMEDZENÁ !/


INFORMÁCIE:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.