Aktuálne semináre

DAŇOVÝ A ODVODOVÝ KOLOTOČ, UKONČENIE ROKA 2021 A ZMENY PRE ROK 2022

DÁTUM KONANIA:
08.-10. december 2021

MIESTO KONANIA:
~ online ~
Ak chcete vedieť ako prebieha ONLINE seminár, kliknite >>> SEM

ČAS KONANIA:
9:00 hod. - 15:00 hod.

LEKTOR:
Ing. Soňa Ugróczy
Daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Júlia Pšenková
Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

Ing. Vladimír Ozimý
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.Rovnako ako počas uplynulých šiestich ročníkov, aj v tento predvianočný čas vás pozývame, v poradí už na 7. ročník obľúbenej konferencie, ktorá sa koná v čase, kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2022.

Konferencia je rozvrhnutá na tri dni tak, aby ste si mohli vybrať podľa vášho zamerania z programu to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2021 a zároveň sa dozviete o všetkých legislatívnych zmenách z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2022. Nikde inde nenájdete porovnateľnú akciu z pohľadu množstva zaujímavých a dôležitých informácií.

Prihlásiť sa môžete na celé školenie alebo iba na Vami vybraných dňoch školenia.

PROGRAM:

1.    DEŇ (08.12.2021

Zmeny v zákone o DPH a DAŇOVOM PORIADKU účinné od 1. 1. 2022

Ing. Soňa Ugróczy

Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov (termín od 15.11.2021), rozšírenie inštitútu ručenia za daň za nezaplatenú DPH, prehodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti podnikateľov

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2022
•    rušia sa registračné kartičky DPH,
•    rozšírenie inštitútu ručenia za daň – väzba na oznamovanie bankových účtov platiteľov dane,
•    osobitný spôsob úhrady dane na osobný účet daňovníka, tzv. split payment a iné.

Novela zákona o správe daní (DAŇOVÝ PORIADOK) účinná od 1.1.2022
•    transparentné kritériá pre hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti daňových subjektov,
•    bonusy vysokej daňovej spoľahlivosti – pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu,
•    nová úprava pre nazeranie do spisu, vypočutie svedka, dokazovanie,
•    zníženie úhrady za záväzné daňové stanovisko,
•    nový inštitút rozhodnutie o vylúčení a iné.

Zmeny v zákone o DPH a DAŇOVOM PORIADKU účinné od 1. 1. 2022 (pokračovanie v prednáške)

Ing. Soňa Ugróczy

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2022

Ing. Vladimír Ozimý

2.    DEŇ  (09.12.2021)

Vybrané aktuálne témy k DPH

Ing. Soňa Ugróczy

•    Prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctvo – upozornenie na chyby, nesprávnu aplikáciu zákona, servis verzus oprava a ako má byť správne fakturácia, dodanie na základe zmluvy o dielo verzus kúpna zmluva, určenie základu dane
•    Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch – predaj tovaru a poskytovanie služieb, nadobudnutie tovaru z EÚ, tovar s inštaláciou, montážou, prijaté preddavky, prijaté služby zo zahraničia, z EÚ, z tretích štátov, refakturácia, tuzemský prenos daňovej povinnosti, bezodplatné dodanie a iné
•    Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ a do tretích štátov – príklady z praxe
•    Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady nesprávneho odpočítania DPH z aplikačnej praxe; vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, odpočet DPH z minulých rokov), odpočítanie dane z nákupu nehnuteľností, bytov a z prenájmu
•    Nákup automobilu a uplatnenie DPH režimu (obstaranie v tuzemsku, zo zahraničia – nové auto, ojazdené auto, kúpa od fyzickej osoby)
•    Upozornenie na správne uvádzanie dodávok v daňovom priznaní – predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021 (ONE STOP SHOP)
•    Zmluvné sankcie ako odplata s DPH pri poskytovaní služieb – pozor na plnenia za protihodnotu
•    Oprava základu dane podľa § 25a pri nezaplatení pohľadávky – vplyv odpísania pohľadávky z účtovníctva na uplatnenie nároku voči štátu
•    Diskusia
•    Nová oznamovacia povinnosť platiteľa DPH
•    Ohlasovanie bankových účtov daňového subjektu vo vzťahu k činnosti ktorá je predmetom DPH
•    Zoznam registrovaných bankových účtov a jeho funkcie
•    Následky neoznámenia bankového účtu pre platiteľa dane
•    Novinky v inštitúte ručenia za nezaplatenú daň z pridanej hodnoty
•    Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane
•    Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH

Novela zákona o účtovníctve od roku 2022 a pohľad na virtuálne meny za rok 2021 a 2022 z účtovného a daňového hľadiska

Ing. Vladimír Ozimý

Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022

Júlia Pšenková

Zákonník práce
•    minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
•    príplatky ku mzde
•    nárok na dovolenku
•    diskusia

3.    DEŇ (10.12.2021)

Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022 (pokračovanie)

Júlia Pšenková

Sociálna poisťovňa
•    vymeriavací základ pre poistné odvody
•    vymeriavací základ pre PN
•    zmeny v oznamovacích povinnostiach
•    spätne priznaný starobný alebo invalidný dôchodok

Zdravotné poistenie
•    zmeny v oznamovacích povinnostiach

Daň zo závislej činnosti
•    daňové veličiny platné od 1.1.2022
•    daňový bonus na deti

Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022 (pokračovanie)

Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

Júlia Pšenková

•    termíny, lehoty
•    potvrdenie o príjme
•    žiadosť o ročné zúčtovanie
•    nezdaniteľné sumy na daňovníka, manžela/manželku
•    daňový bonus na deti, úrok z úveru
•    postup pri RZD
•    vyrovnanie výsledkov
•    ročné hlásenie o dani

Zmena programu vyhradená.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH)        - pri účasti na 1 vybranom dni
168,- Eur s DPH (140,- Eur bez DPH)    - pri účasti na 2 vybraných dňoch
252,- Eur s DPH (210,- Eur bez DPH)    - účasť na všetkých 3 dňoch

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 21120810
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, 30-dňový videozáznam zo školenia a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára.

REGISTRÁCIA:
Registrovať sa môžete elektronicky, priamo na našich www stránkach, alebo si môžeteť stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

UKONČENIE REGISTRÁCIE:
2 dni pred začiatkom seminára
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita seminára je vzhľadom na online pripojenie OBMEDZENÁ !/


INFORMÁCIE:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA V OCHRANE OVZDUŠIA VYPLÝVAJÚCE Z AKTUÁLNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY /ONLINE/ zostáva 5 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

08.-10.12.2021
DAŇOVÝ A ODVODOVÝ KOLOTOČ, UKONČENIE ROKA 2021 A ZMENY PRE ROK 2022 (3-DŇOVÉ ŠKOLENIE) /ONLINE/

09.12., 10.12. 2021
KURZARBEIT + STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV /ONLINE/

10.12.2021
NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV 2022 (DPH, DAŇOVÝ PORIADOK, DAŇ Z PRÍJMOV, ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE, OZNAMOVACIA POVINNOSŤ BANKOVÝCH ÚČTOV PRE PLATITEĽOV DPH) /ONLINE/

13.12.2021
PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1.1.2022 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI /ONLINE/

13.12., 14.12., 15.12, 16.12, 17.12, 20.12, 21.12. 2021
11.01.,12.01.,13.01.,14.01.,17.01.,18.01.,19.01.,20.01.,24.01.,25.01.,26.01.,27.01.,31.01.2022
01.02.,02.02.,08.02.,09.02.,10.02.,15.02.2022

LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI NA ROK 2022 + ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2021 /ONLINE/

15.12.2021
PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1.1.2022 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI /ONLINE/

15.12.2021
ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA V ROKU 2021/ /ONLINE/

16.12.2021
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA V OCHRANE OVZDUŠIA VYPLÝVAJÚCE Z AKTUÁLNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY /ONLINE/

17.12.2021
DAC 6 V PRAKTICKÝCH PRÍKLADOCH /ONLINE/

 

--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU /KOŠICE, 1-DŇOVÝ SEMINÁR/

--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU (KOŠICE, 2-DŇOVÝ SEMINÁR)  

--.--.----
UMENIE PREDAŤ A ASERTIVITA PRI VYJEDNÁVANÍ /KOŠICE/

--.--.----
EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU /KOŠICE/

 

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov