Aktuálne semináre

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA V OCHRANE OVZDUŠIA VYPLÝVAJÚCE Z AKTUÁLNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

DÁTUM KONANIA:
16. december 2021

MIESTO KONANIA:
~ online ~
Ak chcete vedieť ako prebieha ONLINE seminár, kliknite >>> SEM  

ČAS KONANIA:
9:00 hod. - 14:30 hod.

LEKTOR:
Ing. Ľubomír Žiak
Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia a v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy (IPCC).

Cieľom seminára je poskytnúť  prehľad o povinnostiach vyplývajúcich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich vykonávacích právnych predpisov. Na seminári budú zdôraznené rozhodujúce ustanovenia a zmeny v zákone o ovzduší, ako aj nové ustanovenia a zmeny, ktoré sa premietli do vykonávacích predpisov, najmä do vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z..  Do noviel uvedených právnych predpisov bola transponovaná najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/2193/EÚ o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. Zároveň budú predstavené aj návrhy pripravovanej novej právnej úpravy ochrany ovzdušia, najmä návrh zákona o ochrane ovzdušia a návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
 
Seminár je určený prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä veľkých a stredných zdrojov, ale aj pre pracovníkov verejnej správy a odborníkom zaoberajúcich sa problematikou ochrany ovzdušia.
 
PROGRAM:
 
Zákon o ovzduší (s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú zo zákona č prijatej na 7. schôdzi NR SR dňa 19. septembra 2012)
základné ustanovenia zákona, zmena a spresnenie niektorých definícii
kvalita ovzdušia – úprava smogového varovného systému
zmeny v povinnostiach osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania - elektronické predkladanie údajov z evidencie do Národného emisného informačného systému NEIS,
prechodné opatrenia pre stredne väčšie stredné spaľovacie zariadenia,
nová požiadavka na prevádzkovateľov spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov
úlohy orgánov ochrany ovzdušia - kompetencie obcí pre nízkoemisné zóny
 
Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
spoločné ustanovenia vyhlášky,
spaľovacie zariadenia, s dôrazom na stredne veľké spaľovacie zariadenia
spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
technologické zariadenia.
 
Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
predmet úpravy,
prevádzková evidencia a evidencia nebezpečných stavov,
Národný emisný informačný systém,
súbor parametrov a opatrení.
 
Príprava novej právnej úpravy ochrany ovzdušia – návrh nového zákona o ochrane ovzdušia, návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a príprava vykonávacích predpisov
 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

84,- Eur s DPH 70,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 211216
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy. V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, záznam z videoškolenia a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie.
Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a nezúčastnite sa tejto akcie( stále je ale možné poslať náhradníka ). Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov.

REGISTRÁCIA:
Registrovať sa môžete elektronicky, priamo na našich www stránkach, alebo si môžeteť stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

UKONČENIE REGISTRÁCIE:
2 dni pred začiatkom seminára
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita seminára je OBMEDZENÁ !/


INFORMÁCIE:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA V OCHRANE OVZDUŠIA VYPLÝVAJÚCE Z AKTUÁLNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY /ONLINE/ zostáva 5 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

08.-10.12.2021
DAŇOVÝ A ODVODOVÝ KOLOTOČ, UKONČENIE ROKA 2021 A ZMENY PRE ROK 2022 (3-DŇOVÉ ŠKOLENIE) /ONLINE/

09.12., 10.12. 2021
KURZARBEIT + STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV /ONLINE/

10.12.2021
NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV 2022 (DPH, DAŇOVÝ PORIADOK, DAŇ Z PRÍJMOV, ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE, OZNAMOVACIA POVINNOSŤ BANKOVÝCH ÚČTOV PRE PLATITEĽOV DPH) /ONLINE/

13.12.2021
PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1.1.2022 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI /ONLINE/

13.12., 14.12., 15.12, 16.12, 17.12, 20.12, 21.12. 2021
11.01.,12.01.,13.01.,14.01.,17.01.,18.01.,19.01.,20.01.,24.01.,25.01.,26.01.,27.01.,31.01.2022
01.02.,02.02.,08.02.,09.02.,10.02.,15.02.2022

LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI NA ROK 2022 + ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2021 /ONLINE/

15.12.2021
PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1.1.2022 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI /ONLINE/

15.12.2021
ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA V ROKU 2021/ /ONLINE/

16.12.2021
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA V OCHRANE OVZDUŠIA VYPLÝVAJÚCE Z AKTUÁLNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY /ONLINE/

17.12.2021
DAC 6 V PRAKTICKÝCH PRÍKLADOCH /ONLINE/

 

--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU /KOŠICE, 1-DŇOVÝ SEMINÁR/

--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU (KOŠICE, 2-DŇOVÝ SEMINÁR)  

--.--.----
UMENIE PREDAŤ A ASERTIVITA PRI VYJEDNÁVANÍ /KOŠICE/

--.--.----
EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU /KOŠICE/

 

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov