Aktuálne semináre

VPLYV CESTNÉHO BALÍČKA EÚ NA PLÁNOVANIE A DODRŽIAVANIE HARMONOGRAMU PRÁCE VODIČOV V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE A AUTOBUSOVEJ NEPRAVIDELNEJ DOPRAVE A NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH NAD 50 KM

DÁTUM KONANIA:
22. apríl 2021

MIESTO KONANIA:
~ online ~
Ak chcete vedieť ako prebieha ONLINE seminár, kliknite >>> SEM

ČAS KONANIA:
9:00 hod. - 13:00 hod.

LEKTOR:
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline, predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, garant akreditovaného vzdelávania s celosvetovou platnosťou Zasielateľstvo - Špedičný expert FIATA Diploma, člen sociálnej komisie IRU (medzinárodná únia cestnej dopravy), člen sociálnej komisie ČESMAD Slovakia, absolvent  kurzu  lektorovaného VOSA (Vehicle & Operator Services Agency, Veľká Británia) týkajúceho sa Nariadenie 561/2006 a digitálnych tachografov; dlhoročný lektor kurzov a školení pre dopravné, zasielateľské a logistické organizácie aj pre objednávateľov prepravy, predseda komisie pre skúšky znalcov v odbore Preprava, zasielateľstvo.

Cieľ školenia:

Cieľom školenia je vysvetlenie zmien platných od 20.8.2020 a tých, ktoré  budú postupne vstupovať do platnosti, v  sociálnych predpisov (Dohoda AETR, Nariadenie EP a Rady č. 561/2006 a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej doprave a v nepravidelnej autobusovej doprave a pravidelnej autobusovej doprave na linkách nad 50 km.

Cieľové skupiny:

Referenti cestnej nákladnej dopravy a autobusovej dopravy (dispečeri, disponenti, zasielatelia, objednávatelia prepráv a pod.), vedúci dopravy, pracovníci  ktorí vystavujú objednávky prepravy, resp. plánujú harmonogramy prepráv u hľadiska termínov nakládok a vykládok resp. termínov prepráv.

Upozornenie:
Podľa čl. 10 ods. 4 Nariadenia EP a Rady č. 561/2006 „podniky, odosielatelia, zasielatelia, organizátori zájazdov, hlavní dodávatelia, subdodávatelia a agentúry zamestnávajúce vodičov zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy v súlade s týmto nariadením.

PROGRAM:

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 z 15. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov.
Uvedené nariadenie čiastočne mení režim práce vodiča vozidla nad 3,5 tony celkovej hmotnosti ale mení aj používanie tachografov a prináša nové digitálne tachografy najmä v oblastiach:

- Týždenný odpočinok
- Čerpanie pravidelného týždenného odpočinku mimo  vozidla:
- Návrat vodičov
- Certifikované parkovacie plochy
- Odchýlky od režimu práce vodiča:
- Zmeny v digitálnych tachografoch súvisia s kontrolou:

- režimu práce vodičov
- kontrolu kabotáže
- vysielaním pracovníkov (minimálne mzdy)

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju
v odvetví cestnej dopravy
.

Uvedené nové nariadenie z hľadiska vplyvu na organizovanie a využívanie cestnej nákladnej dopravy sa mení v oblasti prístupu na trh vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 2,5 tony, tiež v oblasti povinného návratu vozidiel do štátu trvalého usadenia dopravnej firmy a upravujú sa aj pravidlá vykonávanie kabotáže.

3. Zmeny v kontrolách režimu práce vodiča a kabotáže

4. Diskusia, otázky, odpovede

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
96,- Eur
s DPH (80,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 210422
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, 14-dňový videozáznam zo školenia a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára.

REGISTRÁCIA:
Registrovať sa môžete elektronicky, priamo na našich www stránkach, alebo si môžeteť stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

UKONČENIE REGISTRÁCIE:
2 dni pred začiatkom seminára
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita seminára je vzhľadom na online pripojenie OBMEDZENÁ !/


INFORMÁCIE:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár CESTOVNÉ NÁHRADY V ROKU 2021 zostáva 1 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

09.03.2021

CESTOVNÉ NÁHRADY V ROKU 2021 /ONLINE/

10.-11.03.2021
DPH KOMPLEXNE VRÁTANE POVINNOSTÍ VIAŽUCICH SA K FAKTURÁCII /2 - DNI/ /ONLINE/

11.03.2021, 12.03.2021

ZÁKONNÍK PRÁCE, VEĽKÁ NOVELA ÚČINNÁ OD 1. MARCA 2021 A ĎALŠIE AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI NA ZAČIATKU ROKA 2021 /ONLINE/

12.03.2021
PANDEMICKÉ DOTÁCIE – PODMIENKY ICH NÁROKU A ZOSTAVENIE ŽIADOSTI, DAŇOVÝ A ÚČTOVNÝ POHĽAD /ONLINE/

18.03.2021
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ, MZDOVEJ A ÚČTOVNEJ AGENDE V ROKU 2021 /ONLINE/

19.03.2021
TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE V ČASE PANDÉMIE COVID-19 /ONLINE/

22.-23.03.2021
ZÁKONNÍK PRÁCE POD LUPOU 2021 /ONLINE/

22.-23.03.2021
PRINCÍPY GDPR A APLIKAČNÁ PRAX V OBLASTI SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV /ONLINE/

26.03.2021
INCOTERMS 2020 /ONLINE/

14.04.2021
DAŇOVÝ PORIADOK V ROKU 2021 /ONLINE/

16.04.2021
RIADENIE PRACOVNÉHO ČASU V ROKU 2021 (NADČASY, DOVOLENKY, POHOTOVOSŤ A PRACOVNÁ CESTA) /ONLINE/

19.04.2021
CESTOVNÉ NÁHRADY PODĽA PLATNEJ LEGISLATÍVY V ROKU 2021 /ONLINE/

22.04.2021
VPLYV CESTNÉHO BALÍČKA EÚ NA PLÁNOVANIE A DODRŽIAVANIE HARMONOGRAMU PRÁCE VODIČOV V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE  A AUTOBUSOVEJ NEPRAVIDELNEJ DOPRAVE A NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH NAD 50 KM /ONLINE/

27.04.2021
DÁVKY SOCIÁLNEHO POISTENIA, TEHOTENSKÉ A OŠETROVNÉ OD 1. 4. 2021 /ONLINE/

--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU /KOŠICE, 1-DŇOVÝ SEMINÁR/
 
--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU (KOŠICE, 2-DŇOVÝ SEMINÁR)
 
--.--.----
UMENIE PREDAŤ A ASERTIVITA PRI VYJEDNÁVANÍ /KOŠICE/
 
--.--.----
EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU /KOŠICE/

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov