Aktuálne semináre

Vážení zákazníci.

Dovoľujeme si vás informovať, že pre bezpečnosť a ochranu vášho zdravia, sme sa v tomto ťažkom období rozhodli nahradiť školenia formou online seminárov , ktoré môžete sledovať priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia vášho domova. Počas celého online seminára budete mať prostredníctvom chatu možnosť,  klásť lektorke/lektorovi otázky, na ktoré vám následne odpovedá.
Pri účasti na online seminári obdržite aj celkový videozáznam zo školenia.

Ako prebieha ONLINE seminár ?

>>> KLIKNITE SEM <<<

ZÁKLADY OBCHODNÉHO PRÁVA PRE NEPRÁVNIKOV /KOŠICE/

DÁTUM KONANIA:
3. november 2020

MIESTO KONANIA:
~ online ~
Ak chcete vedieť ako prebieha ONLINE seminár, kliknite >>> SEM

ČAS KONANIA:
9:00 hod. - 13:00 hod.

LEKTOR:
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
V minulosti pôsobil v poprednej medzinárodnej poradenskej spoločnosti (Big4) a tiež v medzinárodných a špecializovaných advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa intenzívne venuje aj v rámci svojej súkromnej praxe v advokátskej kancelárii KOČIŠ & PARTNERS, pričom je autorom početných odborných článkov a odborných publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. Tieto témy tiež prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné závislé osoby.V roku 2018 bol nominovaný Ministerstvom financií SR za Slovenskú republiku ako nezávislý odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ.

Zameranie:
Podať “právne minimum” pre ľudí, ktorí pravidelne vo svojej praxi prichádzajú do kontaktu s obchodnoprávnou problematikou, ale nemajú hlbšie právne vedomosti či vzdelanie. Seminár nie je určený pre advokátov/advokátske kancelárie. Seminár bude venovaný najmä základným obchodnoprávnym inštitútom, pochopeniu ich vzájomného vzťahu a vnútorných súvislostí, no predovšetkým problematike obchodných zmlúv – na čo si dať pozor pri príprave a pripomienkovaní zmlúv s obchodnými partnermi. Dotkneme sa aj dôležitých verejnoprávnych aspektov, najmä otázky povinného zverejňovania zmlúv a problematiky ochrany osobných údajov.

PROGRAM:

Úvod do obchodného práva
•    Základné inštitúty obchodného práva
•    Založenie, vznik a fungovanie obchodných spoločností
•    Konanie v obchodných spoločnostiach
•    Zrušenie a zánik obchodných spoločností. Zmena právnej formy.
•    Stručná charakteristika jednotlivých druhov obchodných spoločností

Obchodné záväzkové vzťahy
•    Základné druhy obchodných záväzkových vzťahov
•    Druhy, typy a formy obchodných zmlúv
•    Proces uzatvárania obchodných zmlúv
•    Zabezpečovacie inštitúty v obchodnom práve
•    Zmluvná pokuta

Obchodné záväzkové vzťahy v kontexte verejno-právnej regulácie
•    Daňové aspekty (zrážková daň, transferové oceňovanie a pod.)
•    Povinne zverejňované zmluvy
•    Register partnerov verejného sektora a konečný užívateľ výhod
•    Ochrana osobných údajov

Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch a bezdôvodné
obohatenie

•    Predpoklady nároku na náhradu škody. Objektívna a subjektívna
•    zodpovednosť.
•    Skutočná škoda versus ušlý zisk. Abstraktný zisk
•    Komparácia škody a bezdôvodného obohatenia

Zánik obchodných zmlúv
•    Splnenie záväzku
•    Odstúpenie od zmluvy, dôvody odstúpenia. Vrátenie nárokov
•    Odstupné a výpoveď

Zodpovednosť za omeškanie dlžníka a omeškanie veriteľa. Premlčanie
•    Právne dôsledky omeškania dlžníka a veriteľa v obchodných
•    zmluvách
•    Zodpovednosť za škodu v kontexte omeškania dlžníka a veriteľa
•    Premlčanie nárokov v zmluvných vzťahoch, pri náhrade škody a
•    bezdôvodnom obohatení

Kúpna zmluva
•    Všeobecná charakteristika
•    Záruka za akosť a zodpovednosť za vady
•    Právne a skutkové vady
•    Nebezpečenstvo škody na tovare
•    Kontrahovanie kúpnej ceny, spôsoby určenia kúpnej ceny,
•    modifikácia kúpnej ceny

Zmluva o dielo
•    Všeobecná charakteristika
•    Záruka za akosť a zodpovednosť za vady
•    Právne a skutkové vady
•    Nebezpečenstvo škody na diele
•    Kontrahovanie ceny diela, spôsoby určenia ceny za dielo,
•    modifikácia ceny diela

Diskusia

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
84,- Eur
s DPH 70,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 201103
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, obed a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára.

REGISTRÁCIA:
Registrovať sa môžete elektronicky, priamo na našich www stránkach, alebo si môžeteť stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

UKONČENIE REGISTRÁCIE:
1. november 2020
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita seminára je OBMEDZENÁ !/


INFORMÁCIE:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ, MZDOVEJ A ÚČTOVNEJ AGENDE + PRAVIDLÁ PRE PRÁCU Z DOMU zostáva 2 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

17.08.2020
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ, MZDOVEJ A ÚČTOVNEJ AGENDE + PRAVIDLÁ PRE PRÁCU Z DOMU

21.09.2020
ZÁKON O ODPADOCH A VYKONÁVACIE PREDPISY - ZMENY V ROKU 2020 /KOŠICE/

05.10.2020
UMENIE PREDAŤ A ASERTIVITA PRI VYJEDNÁVANÍ /KOŠICE/

06.10.2020
TRANSFÉROVÉ OCEŇOVANIE A ZMENY PRE ROK 2020 /KOŠICE/

06.10.2020
EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU /KOŠICE/

07.10.2020
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU /KOŠICE/

20.10.2020
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ, MZDOVEJ A ÚČTOVNEJ AGENDE /PREŠOV/

03.11.2020
ZÁKLADY OBCHODNÉHO PRÁVA PRE NEPRÁVNIKOV /KOŠICE/

18.11.2020
PRACOVNÝ ČAS, NADČASY, PRÍPLATKY, DOVOLENKY, PREKÁŽKY V PRÁCI /KOŠICE/

07.12.2020
ZÁKON O ODPADOCH A VYKONÁVACIE PREDPISY - ZMENY V ROKU 2020 /KOŠICE/

14.12.2020
DPH OD 1.1.2021 V PRAKTICKYCH PRIKLADOCH /KOŠICE/

--.--.----
UMENIE PREDAŤ A ASERTIVITA PRI VYJEDNÁVANÍ /KOŚICE, 2-DŇOVÝ SEMINÁR/

--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU /KOŚICE, 2-DŇOVÝ SEMINÁR/

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov